Rozpoczęcie roku 2016/2017

Dodano: 29 września 2016

ZAPRASZAMY NA SESJĘ POPULARNONAUKOWĄ

Zespół Szkół Plastycznych w Kole ma zaszczyt zaprosić na sesję popularnonaukową pt. Od rezydencji do pałacu sztuki: Historie Kościelca Kolskiegoktóra odbędzie się 3 października 2016 roku o goz. 10:00 w Pałacu w Kościelcu ul. Długa 1.

PROGRAM SESJI :
10:00 / Rozpoczęcie, powitanie gości i otwarcie sesji popularnonaukowej.

10:15 - 10:45 / Z dziejów Kościelca koło Koła: w perspektywie badań archeologicznych. Krzysztof Gorczyca, Muzeum Okręgowe w Koninie - Gosławicach

10:45 - 11:15 / Architektura dla arystokratycznego sukcesu: projekt i kompozycja zespołu pałacowego hrabiów Belzig von Kreutz z końca XIX w. Makary Górzyński, Uniwersytet Warszawski, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

11:15 - 11:30 / Szkoła żeńska i Ognisko Kultury Rolniczej w Kościelcu w okresie międzywojennym. Bogumiła Sawicka, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Ksztełcenia Ustawicznego, Kościelec Kolski

11:45 - 12:15 / Dyskusja i krótka przerwa

12:15 - 12:45 /Adaptacja dawnego pałacu Kreutzów na siedzibę Zespołu Szkół Plastycznych w Kole wybrane zagadnienia konserwatorskie. Tomasz Kuls, Studio Architektury TEKA

12:45 - 13:15 / Konserwacja i rekonstrukcja wystroju dawnego pałacu Kreutzów w Kościelcu. Krzysztof Oleksiak, magister historii sztuki, koordynator
i wykonawca prac konserwatorskich we wnętrzach pałacu ARW ART-O Architektura Renowacja Wydawnictwo

13:15 - 13:30 / Dyskusja i zakończenie sesji.
  • Centralna Komisja Egzaminacyjna
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Centrum Edukacji Artystycznej
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego