W tym roku, ze względu na epidemię covid-19, zamiast kolejnej edycji Ogólnopolskiego Plener Rysunkowo – Malarskiego im. Krystyny Drążkiewicz dla najzdolniejszych uczniów najstarszych klas liceów plastycznych, zostaje zorganizowany Ogólnopolski Konkurs Malarski pt.: „Pejzaż – moje miejsce” dla uczniów najstarszych klas liceów plastycznych „RYCHWAŁ 2021".

Konkurs będzie realizowany przez Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu wraz z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Gminą Rychwał, Starostwem Powiatowym w Kole i Stowarzyszeniem na rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu "w Koło sztuki". Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach poniżej.

Protokół Jury

Wyniki plebiscytu publiczności

Regulamin dla szkół

Karta zgłoszenia

Lista zbiorcza prac

Etykieta pracy