Prosimy o sprawdzanie w dokumentach OKE informacji dotyczących FORMUŁY 2015

1. TERMINY I CZAS TRWANIA EGZAMINÓW (strony 4-8) - https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2023.pdf

2. PROCEDURY - https://www.oke.poznan.pl/files/cms/737/informacja_egzamin_maturalny_2023.pdf

3. DOSTOSOWANIA form i warunków przeprowadzania egzaminów - https://www.oke.poznan.pl/files/cms/737/komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2023.pdf

4. MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE - https://www.oke.poznan.pl/files/cms/736/komunikat_o_przyborach_e8_em_2023.pdf

5. DEKLARACJA MATURALNA : https://www.oke.poznan.pl/files/cms/738/m_1a_deklaracja_a.pdf

6. WYKAZ OLIMPIAD ZWALNIAJĄCYCH Z EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 - BRAK NOWYCH DANYCH