KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

  1. Organizacja roku szkolnego

01.09.2022 godz.9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022- 29.01.2023

13.02.2023- 31.03.2023

13.02.2023- 23.06.2023

semestr 1 dla klas I-IV

semestr II dla klasy IV

semestr II dla klas I-III

23-31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna

30.01-10.02.2023

Ferie zimowe

06-12.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

27.04.2023

Uroczystość wręczenia świdectw ukończenia szkoły uczniom  klasy IV

23.06.2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24.06- 31.08.2023

Ferie letnie

 

  1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31.10.2022

1

Poniedziałek przed Dniem Wszystkich Świętych

02.05.2023

1

Dzień Flagi

04-08.05.2023

3

Egzaminy maturalne – wolne dla klas I-IVb

12-13.06.2023

2

Egzaminy wstępne– wolne dla klas I-IVb

09.06.2023

1

Piątek  po Bożym Ciele

ŁĄCZNIE

8/10

 

 

  1. Terminy klasyfikacji

24.01.2023

Rada klasyfikacyjna dla klas  I- IV – 1 półrocze

 

28.03.2023

Rada klasyfikacyjna dla klasy IVa 

 

19.06.2023

Rada klasyfikacyjna dla klas I-IVb

 

 

  1. Terminy przeglądów i egzaminów dyplomowych, egzaminów maturalnych i egzaminu wstępnego

ok. 23.11.2022

Przegląd z projektowania graficznego klasy IVa

ok. 17-20.11.2022

Diagnoza z Operonu (tzw. matura próbna)

ok. 02-05.01.2023

Diagnoza z Nowej Ery (tzw. matura próbna)

ok. 15.02.2023

Przegląd z projektowania graficznego klasy IVa

17-18.04.2023

19-20.04.2023

(25.04.2023)

Teoretyczne egzaminy dyplomowe (hist.sztuki)

Praktyczne egzaminy dyplomowe (proj.graficzne)

(ewentualne egzaminy poprawkowe)

Maj 2023 – zgodnie z kalendarzem CKE

Egzaminy maturalne

12.06.2023 godz.9.00

13.06.2023 godz.9.00

Egzaminy wstępne do klasy I

 

 

  1. Plan spotkań z Rodzicami i informowania o ocenach przewidywanych

06.09.2022 godz.16.00

Zebranie z Rodzicami i wybór Rady Rodziców

13.12.2022

Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach półrocznych  w klasie I- IV

 

22.02.2023

Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasie IVa

 

16.05.2023 (możliwa korekta wynikająca z egzaminów maturalnych i pleneru)

Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach I-IVb

 

  1. Plan uroczystości i wydarzeń szkolnych

do 16.09.2022

Wybory Samorządu Uczniowskiego

23.10.2022

AUKCJA DLA RODZICÓW

PAŹDZIERNIK 2022

WERNISAŻ RZEŹBY UAP

11.11.2022 (piątek)

Udział delegacji szkolnej w obchodach powiatowych z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości w Kole

Grudzień 2022

Wigilia Szkolna

Styczeń 2023

Studniówka

Luty – marzec – kwiecień 2023
godz. 12.00 I 16.00

 

Drzwi Otwarte – dokladne terminy zostaną podane z wyprzedzeniem na stronie www.plastyk-koscielec.pl

01.03.2023

Apel poświęcony Żołnierzom Wyklętym

03.05.2023

Udział delegacji szkolnej w obchodach powiatowych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Kole

Maj- czerwiec 2023

Szkolny plener rysunkowo-malarski

Wg kalendarza CEA

Udział w konkursach, plenerach I przeglądach średnich szkół plastycznych

Wg harmonogramu

Wyjazdy do teatrów I muzeów

Wg harmonogramu

Spotkania z przedstawicielami wyższych szkół artystycznych