Ogólnopolskie Plenery Rysunkowo-Malarskie im. Krystyny Drążkiewicz dla najzdolniejszych uczniów najstarszych klas liceów plastycznych.


Założenia

Od przeszło dwudziestu pięciu lat Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu oraz Stowarzyszenie „w Koło sztuki” na Rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu są obok Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie organizatorami ogólnopolskich plenerów rysunkowo – malarskich.

Co roku przez dwa tygodnie, przeszło pięćdziesięcioro młodych twórców z całej Polski pracuje pod opieką wykładowców Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Plener ma charakter konkursu. To między innymi stanowi o wyjątkowym znaczeniu naszych plenerów dla szkolnictwa artystycznego w Polsce.

W dniu 17 grudnia 2010 roku Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjął decyzję o uhonorowaniu laureatów poszczególnych edycji Ogólnopolskiego Pleneru Rysunkowo - Malarskiego im. Krystyny Drążkiewicz indeksem na Wydział Malarstwa, kierunek: malarstwo, na studia stacjonarne I stopnia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, bez konieczności przystąpienia do sprawdzianu kwalifikacyjnego. 

 

Krótki rys historyczny

Pierwsza edycja pleneru miała miejsce w 1993 roku w Skokach, gdzie plenery odbywały się do 1999 roku. Od roku 2000 ta ogólnopolska impreza ma miejsce w zabytkowym budynku klasztoru Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim koło Konina. Ze względu na prace remontowe w klasztorze w Kazimierzu Biskupim w roku 2014 plener odbył się w Gminie Rychwał.

Plener o zasięgu ogólnopolskim daje uczniom szansę porównywania artystycznych umiejętności i poziomu wiedzy warsztatowej, jest tym samym cenną ofertą edukacyjną. Wspólnie spędzony czas, wypełniony aktywną pracą, jest także okazją dla budowania pozytywnej przestrzeni społecznej, stanowiącej dobre tło dla indywidualnych zmagań artystycznych.

Pierwszego września 2010 roku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Kole, Pana Krzysztofa Pawlaka, Rada Pedagogiczna szkoły podjęła jednogłośnie uchwałę o nadaniu kolejnym ogólnopolskim penerom imienia Krystyny Drążkiewicz – ich twórcy i wieloletniego organizatora. Uchwała ta wyraża uznanie dla zasług zmarłej Dyrektor Krystyny Drążkiewicz w rozwoju naszej szkoły oraz szkolnictwa artystycznego w Polsce.

Wysoka ranga artystyczna i edukacyjna plenerów została podczas jubileuszowej, 20. edycji, szczególnie podkreślona honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.