Wynalazek kamery i utrwalania obrazu pozwolił na obiektywne dokumentowanie świata widzialnego. Jednak, jak każda technika plastyczna, pozwala na swobodną wypowiedź artystyczną. Fotografia może być sztuką o bardzo dużym ładunku emocjonalnym daleko wykraczającym poza realność.

Celem nauczania fotografii jest ukazanie jej miejsca wśród sztuk plastycznych, zapoznanie się z jej historią, wykształcenie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznymi oraz materiałami światłoczułymi.