19 sierpnia 2017 r. zmarła Anna Ignaczewska, wieloletni pracownik Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu.

Ania przez 22 lata była nauczycielem historii i języka polskiego. W 1995 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno – Historycznym na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych i tak już było aż do 2017 r.

W 2004 r. ukończyła studia podyplomowe na wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie filologii polskiej. Od tego momentu rozpoczęła pracę jako nauczyciel języka polskiego. Historia zawsze była Jej wielką pasją, a jako nauczyciel języka polskiego dzieliła się z młodzieżą swoją miłością do literatury, zwłaszcza do słowa poetyckiego. Przez wiele lat z wielkim oddaniem pełniła także funkcję wychowawcy. Zawsze z pasją i zaangażowaniem podchodziła do zawodu nauczyciela. Praca z młodzieżą była dla niej niekończącą się inspiracją.

Była osobą o wielkim sercu i niezwykłej wrażliwości, czego dowodem było Jej zaangażowanie w liczne akcje charytatywne oraz działalność na rzecz zwierząt.

Za swoją pracę otrzymała:

  1. Dyplom Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej - 2004 r.
  2. Nagrodę Indywidualną II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce - 2014 r.

To tylko kilka słów, które przybliżają postać Ani. W sercach przyjaciół, wychowanków, znajomych pozostanie osobą obdarzoną niezwykłą osobowością, czułą i ciepłą, odważnie broniącą swoich przekonań, która nigdy nie odwróciła oczu od człowieka potrzebującego pomocy.