28 czerwca 2010 r. zmarła Pani Krystyna Drążkiewicz (1956-2010), wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Kole. Pragniemy w skrócie przybliżyć Jej niezwykłą osobowość i przypomnieć dokonania. Krystyna Drążkiewicz była architektem wnętrz o ogromnej wrażliwości i kulturze plastycznej. Jak sądzimy to właśnie wpłynęło na kreatywność i styl Jej wszystkich działań. Studiowała na wydziale Architektury Wnętrz w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). W 1982 r. rozpoczęła pracę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kole ucząc wystawiennictwa oraz rysunku i malarstwa. Była kolejno kierownikiem sekcji artystycznej, v-ce dyrektorem szkoły, a od 1991 r. aż do śmierci jej dyrektorem. Przez wszystkie lata złożonej pracy kierownika placówki i pedagoga dała się poznać jako świetny organizator i nauczyciel. Swoją niepowtarzalną osobowością , dynamicznym podejściem do obowiązków oraz głęboką wiarą w sens istnienia średniego szkolnictwa artystycznego, zapracowała sobie na opinię dyrektora charyzmatycznego. Podejmowała się realizacji każdych zadań związanych z rozwojem własnej szkoły, a także szkolnictwa artystycznego w Polsce jako całości. Pełniła funkcję członka Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wchodziła w skład Komisji Stypendialnej oraz Kapituły do spraw Profesorów Oświaty. Między innymi jej wysiłkom i determinacji zawdzięcza nasza szkoła pozyskanie na przyszłą siedzibę Zespołu Pałacowo - Parkowego w Kościelcu. Była twórcą i organizatorem Ogólnopolskich Plenerów Rysunkowo - Malarskich dla najzdolniejszych uczniów liceów plastycznych, które od tego roku noszą Jej imię. Wielokrotnie organizowała warsztaty dyskusyjne oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów artystycznych.

Za swoją pracę, została nagrodzona:

  1. Nagrodą I stopnia Dyrektora COPSA - 1991 r.,
  2. Nagrodą II stopnia Dyrektora CEA - 1993 r.,
  3. Nagrodą I stopnia Dyrektora CEA - 1999 r.,
  4. Nagrodą Indywidualną Ministra Kultury I stopnia - 2004 r.,
  5. Odznaką Zasłużonego dla Miasta Koła - 1989 r.,
  6. Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury - 1994 r.,
  7. Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis - 2005 r.

Wszystko to jest krótkim przypomnieniem zawodowej drogi i bezspornych zasług Pani Dyrektor Krystyny Drążkiewicz. Dla przyjaciół i wielu ludzi, którzy Ją znali pozostanie przede wszystkim osobą o ogromnym uroku osobistym, emanującą ciepłem i serdecznością. Zapamiętamy Ją także jako Człowieka, który nigdy i nikomu nie odmówił pomocy.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji oraz uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Kole
Listopad 2010