W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu (dawniej w Zespole Szkół Plastycznych w Kole) uczy się średnio około 110 uczniów. Organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a organem nadzorującym - Centrum Edukacji Artystycznej.

Nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu odbywa się w systemie 4-letnim dla absolwentów szkół gimnazjalnych. Po wprowadzeniu reformy szkolnictwa absolwenci szkół podstawowych będą uczyli się w systemie 5-letnim.

W programie nauczania znajdują się przedmioty artystyczne i ogólnokształcące. Szkoła kładzie nacisk na kształcenie, które w równym stopniu rozwija warsztat plastyczny, jak i osobowość intelektualną. Specjalizacją w naszym liceum jest projektowanie graficzne. Absolwenci szkoły otrzymują dyplom plastyka w zakresie realizowanej specjalizacji i maturę, co daje możliwość dalszej nauki na wyższych uczelniach plastycznych, lub w szkołach o innym profilu.