Opiekunowie Samorządu:

 • Patrycja Januszewska
 • Daria Wojciechowska

 

 

Struktura Samorządu Uczniowskiego 2022/2023:

 • Przewodnicząca: Hanna Nowaczyk
 • Wiceprzewodniczący: Julia Kowalska
 • Skarbnik: Aleksandra Wernik
 • Sekretarz: Maria Chmielecka
 • Koordynator do spraw artystycznych: Karolina Karwacka, Marcelina Pawlińska, Dominika Opas, Amelia Trafna
 • Członkowie SU: Maria Płóciennik, Zuzanna Bejena

 

 

Plan pracy:

 1. Przygotowanie imprez szkolnych:

   W trakcie aktualizacji.

 2. Reprezentowanie szkoły na uroczystościach i imprezach na terenie miasta.